Financial Statements

Mar 31, 20212021 First Quarter Report

Date Title Financials MD & A Form 10-K
Jun 30, 2021 2021 Second Quarter Report
Mar 31, 2021 2021 First Quarter Report
Dec 31, 2020 Form 10-K
Sep 30, 2020 2020 Third Quarter Report
Jun 30, 2020 2020 Second Quarter Report
Mar 31, 2020 2020 First Quarter Report
Dec 31, 2019 Form 10-K
Sep 30, 2019 2019 Third Quarter Report
Jun 30, 2019 2019 Second Quarter Report
Mar 31, 2019 2019 First Quarter Report
Dec 31, 2018 Form 10-K
Sep 30, 2018 2018 Third Quarter Report
Jun 30, 2018 2018 Second Quarter Report
Mar 31, 2018 2018 First Quarter Report
Dec 31, 2017 Form 10-K
Sep 30, 2017 2017 Third Quarter Report
June 30, 2017 2017 Second Quarter Report
Mar 31, 2017 2017 First Quarter Report
Dec 31, 2016 Form 10-K
Sep 30, 2016 2016 Third Quarter Report
Jun 30, 2016 2016 Second Quarter Report
Mar 31, 2016 2016 First Quarter Report

View Thunder Mountain Gold filings on the EDGAR website

View Thunder Mountain Gold financial statements on the otcMarkets website